Väliaika Infoa SOTE-sopimuksen palkkaratkaisuista ja tilanteesta

17.5.2024

SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelurakenteen muututtua tänä kevään, palkantarkistuserien ratkaisujen valmistelut ovat olleet työnantajalle erityisen haastavia, niin myös meille. SOTE-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteet uudistuivat 1.2.2024 lukien. Sen työnantaja valmistelu on toteutunut meistä käänteisesti ja ”epäonnistuneet” ja sen vuoksi venyneet uhkaavasti. 

Sote-sopimuksen järjestelyerän osalta KT:n yleiskirjeen 3/2024 edellyttämiä neuvotteluja asiasta ei olla käyty, ja ne jäi erimielisiksi jo ennen, antamatta tosiasialliseen vaikuttamiseen mahdollisuutta  ja pyrkimättä yksimielisyyteen erien kohdennuksista. Niistä käydään kuitenkin vielä jonkin asteiset keskustelut. Näistä ratkaisuista johtuen Työnantajan näkemyksen mukaan on todennäköistä on, että sote-sopimuksen osalta yleiskorotuksen maksatus siirtyy kesä-heinäkuulle.  

HYVTES:n osalta ratkaisu valmisteltiin keskitetysti kaupunkitasolla ja hyvän osan sen kustannuserästä tuli jäsenillemme. HYVTES liite 7:n entisen teknisen sopimuksen osalta, keskustelut aloitetaan 20.5 ja järjestöllä on jo vastaesitys lähes valmiina, katsotaan kuinka se otetaan huomioon. Tunti-sopimuksen osalta työnantaja hyväksyi järjestön kohdennusesityksen. KVTES:n osalta tilanne on hankala koska kaupunki sijoitti sen kustannuserän HYVTES:iin toimialalta sitä kysymättä. Yhteisjärjestö edellyttää siitä aloitettavan toimialalla neuvonpidon, joka jatkunee paikallisella neuvottelulla kansliassa.

 alla sote-sopimuksen järjestön pöytäkirjakirjaus tältä päivältä

 Kaitsu

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanta Sote-sopimuksen järjestelyerien kohdentamiseksi Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 2024.

Työnantaja ei ole toteuttanut järjestön edellyttämää tiedonsaanti oikeuden toteutumista Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen sopimuskorotuksien osalta vuonna 2024, niitä pyydettäessä.

Sote-sopimuksen järjestelyerän osalta JHL ei esitä perälaudan laukeamista, ennen määräaikaa 16.5.2024.

Todellista neuvottelua kuten KT:n yleiskirjeessä 3/2024, 19.2.2024 asiasta ei olla käyty. ”Neuvotteluissa on tarkoitus antaa tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia”.

Työnantaja ei ole esittänyt järjestölle JHL:lle Sote-sopimuksen 2024 järjestelyerän kohdentamisesitystään ja perusteluita niihin, johon järjestö voisi lausua ja ottaa kantaa vastausta/vastinetta antaessaan. ”Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat erien kohdentamisesta. Erät jaetaan voimassa olevien TVA-järjestelmien mukaisesti, kuitenkin hinnoittelu-uudistus huomioiden.”

Kaupungin ja Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulee varmistaa että sen henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti palkanerien maksatuksessa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n

Helsingin Kaupunki/ Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Pääluottamusmiehet

 Kai Suutari

Jaana Syrjänen