Edunvalvontaa lähelläsi

Työpaikan oma JHL:läinen luottamusmies tai pääluottamusmies auttaa työelämän edunvalvontaan ja pulmatilanteisiin liittyvissä asioissa.

Luottamusmies auttaa

Työpaikan oma JHL:läinen luottamusmies tai pääluottamusmies on se henkilö, joka auttaa työelämän edunvalvontaan ja pulmatilanteisiin liittyvissä asioissa. Edunvalvonta-asioissa jäsentä lähinnä on työpaikan oma JHL:läinen luottamusmies tai pääluottamusmies varahenkilöineen.

Luottamusmies on apuna työsuhteen ongelmatilanteissa. Hän valvoo virka- ja työehtosopimusten toteutumista työpaikalla, tulkitsee sopimusten sisältöä ja käy neuvotteluja työnantajan kanssa. Luottamusmies varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työelämän pelisääntöjä.

Mikäli et tiedä oman työpaikkasi luottamusmiestä, olethan yhteydessä aluetoimistoon asian selvittämiseksi, puh. 010 7703 331.                                                                                                                - - - -

29.5.2024
Toimialan valtakunnallisten sopimuksien mukaan käytävät kevään 2024 palkkaerien neuvottelut ovat HYVTES:n ja tuntisopimuksen osalta käyty, mielestämme aika onnistuneesti. 
HYVTES:n liite 7:n järjestelyerän kohdennus on kohdennuspäätöksiä vaille valmis.
SOTE-sopimuksen järjestelyeristä päästään keskustelemaan lomien jälkeen, johtuen myöhästyneestä palkkahinnoittelu uudistuksen ratkaisuista ja palkkaohjelman teknisistä puutteista/ongelmista. 

Uuden palkkahinnoittelun alaraja tarkastukset tulevat 1.2.24 alkaen takautuvasti maksuun heinäkuun palkanmaksussa vakituisille ja kesäkuun lopussa määräaikaisille. SOTE-sopimuksen yleiskorotus tulee takautuvasti 1.6.24 alkaen maksuun syyskuun palkanmaksun yhteydessä vakituisilla ja elokuun lopussa määräaikaisilla, työnantajan kertoman mukaan. Määräajat pohjautuvat valtakunnallisten sopimuksien tulkinta mahdollisuuteen. KVTES:n osalta joudumme aloittamaan paikallisneuvottelut Kaupunkipöydän aiemman päätöksen pohjalta, joten se hoituu jossain vaiheessa.

 

Helsingin Kaupungin paikallisjärjestöjen puheenjohtajien tiedote  24.5.2024
HELSINGIN KAUPUNGIN NEUVOTTELUT JÄRJESTELYERÄSTÄ PÄÄTTYIVÄT USEAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN OSALTA ERIMIELISENÄ

Helsingin kaupungin henkilöstöjärjestöt eivät voineet hyväksyä Helsingin kaupungin työnantajan esitystä useista eri työehtosopimusten mukaisien järjestelyerien kohdentamisen päälinjoista. Henkilöstöjärjestöjen näkemyksen mukaan olisi ollut mahdollista painottaa enemmän tehtäväkohtaisiin palkkoihin työvoiman saatavuuden ja pitovoiman sekä palkkausepäkohtien korjaamista varten.

Työnantajan tulee varmistaa kaikille työntekijöille mahdollisuus esihenkilön ja työntekijä välisiin Onni-keskusteluihin, joissa arvioidaan aina myös työsuoritus. Näin ei tällä hetkellä tapahdu kattavasti, joten työntekijät eivät ole yhdenvertaisessa asemassa henkilökohtaisia lisiä kohdentaessa. 

Informoimme syksyllä järjestelyerien osalta mihin lopputulokseen pääsimme.

Rentouttavaa ja aurinkoista kesää!
Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan 
Pääluottamusmiehet
Kai Suutari ja Jaana Syrjänen
---------------------------------------

”Väliaika Infoa SOTE-sopimuksen palkkaratkaisuista ja tilanteesta”

14.5.2024

SOTE-sopimuksen palkkahinnoittelurakenteen muututtua tänä kevään, palkantarkistuserien ratkaisujen valmistelut ovat olleet työnantajalle erityisen haastavia, niin myös meille. SOTE-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteet uudistuivat 1.2.2024 lukien. Sen työnantaja valmistelu on toteutunut meistä käänteisesti ja ”epäonnistuneet” ja sen vuoksi venyneet uhkaavasti. 

Sote-sopimuksen järjestelyerän osalta KT:n yleiskirjeen 3/2024 edellyttämiä neuvotteluja asiasta ei olla käyty, ja ne jäi erimielisiksi jo ennen, antamatta tosiasialliseen vaikuttamiseen mahdollisuutta  ja pyrkimättä yksimielisyyteen erien kohdennuksista. Niistä käydään kuitenkin vielä jonkin asteiset keskustelut. Näistä ratkaisuista johtuen Työnantajan näkemyksen mukaan on todennäköistä on, että sote-sopimuksen osalta yleiskorotuksen maksatus siirtyy kesä-heinäkuulle.  

HYVTES:n osalta ratkaisu valmisteltiin keskitetysti kaupunkitasolla ja hyvän osan sen kustannuserästä tuli jäsenillemme. HYVTES liite 7:n entisen teknisen sopimuksen osalta, keskustelut aloitetaan 20.5 ja järjestöllä on jo vastaesitys lähes valmiina, katsotaan kuinka se otetaan huomioon. Tunti-sopimuksen osalta työnantaja hyväksyi järjestön kohdennusesityksen. KVTES:n osalta tilanne on hankala koska kaupunki sijoitti sen kustannuserän HYVTES:iin toimialalta sitä kysymättä. Yhteisjärjestö edellyttää siitä aloitettavan toimialalla neuvonpidon, joka jatkunee paikallisella neuvottelulla kansliassa.

 

alla sote-sopimuksen järjestön pöytäkirjakirjaus tältä päivältä 

Kaitsu

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanta Sote-sopimuksen järjestelyerien kohdentamiseksi Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla 2024.

Työnantaja ei ole toteuttanut järjestön edellyttämää tiedonsaanti oikeuden toteutumista Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen sopimuskorotuksien osalta vuonna 2024, niitä pyydettäessä.

Sote-sopimuksen järjestelyerän osalta JHL ei esitä perälaudan laukeamista, ennen määräaikaa 16.5.2024.

Todellista neuvottelua kuten KT:n yleiskirjeessä 3/2024, 19.2.2024 asiasta ei olla käyty. ”Neuvotteluissa on tarkoitus antaa tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia”.

 Työnantaja ei ole esittänyt järjestölle JHL:lle Sote-sopimuksen 2024 järjestelyerän kohdentamisesitystään ja perusteluita niihin, johon järjestö voisi lausua ja ottaa kantaa vastausta/vastinetta antaessaan. ”Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat erien kohdentamisesta. Erät jaetaan voimassa olevien TVA-järjestelmien mukaisesti, kuitenkin hinnoittelu-uudistus huomioiden.”

Kaupungin ja Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulee varmistaa että sen henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti palkanerien maksatuksessa.

 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n

Helsingin Kaupunki/ Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Pääluottamusmiehet

 

Kai Suutari

Jaana Syrjänen

Pääluottamusmiesten jäsenkirje            12.2.2024

Hyvää alkanutta vuotta 2024 arvoisat jäsenet!

 Uusi vuosi ja uusi luottamusmieskausi 2024 on käynnistynyt. Haluamme kiittää teitä äänestäjiä mahdollisuudesta jatkaa tehtävässämme ja oli ilo saada mukaan uusia varapääluottamusmiehiä sekä luottamusmiehiä toimintaan. Saimme joka palveluun alakohtaisen luottamusmiehen sekä joitakin varaluottamusmiehiä, muutamia paikkoja on vielä täytettävänä, mikäli teillä jollakin herää kiinnostusta niin olkaa rohkeasti yhteydessä meihin.  Näin toimintakauden alkaessa menee hetkenaikaa, että saamme perehdytettyä uudet luottamusmiehet mukaan toimintaan mutta sekin työ on jo alkanut. Olemme pyytäneet, että luottamusmiehet kiertävät työpisteillä ja tuovat esitteensä kahvihuoneen seinälle, jotta teidän on helpompi lähestyä alakohtaista luottamusmiestä, mikäli kysymyksiä herää työpaikalla. Laitamme liitteeksi teille koosteen JHL luottamusmiehistä.

 Pääluottamusmiesten vuosi on alkanut jo vauhdilla, olemme olleet työnantajan kanssa keskustelemassa Sote sopimuksen simuloinnista mikä tarkoittaa sitä, että työehtosopimusta ollaan selkeyttämässä palkkauksen ja työnvaativuuden näkökulmasta, tämä työ jatkuu vielä ja tarkoitus olisi saada tasopalkkamalli päätökseen tämän vuoden lopulla. Lisä infoa mm  https://www.jhl.fi/uutiset/kunta-ja-hyvinvointialan-neuvotteluosapuolet-saavuttivat-merkittavan-neuvottelutuloksen-sote-alalla/

Tänä keväänä on jälleen jaossa järjestelyvaraerä rahoja, näistä on neuvottelut alkaneet järjestöjen puheenjohtajilla kaupunkipöydässä, nyt me odotamme mitä meille pääluottamusmiehille jää neuvoteltavaa toimialalla. Tästä asiasta infoamme teitä heti kun meillä on lisää kerrottavaa. Myös kertapalkitsemisen lisäkiintiöstä jotkut tulevat saamaan ylimääräisen kertapalkitsemisen.

Palkkakehitysohjelma rahoitusta toimialallamme on jaossa tänä vuonna n.4M€ mutta summa saattanee vielä muuttua, kun valtion rahoitus tarkentuu, järjestönä olemme esittäneet kohdennustarpeet eri ammattinimikkeistä puheenjohtajallemme, joka käy keskustelun henkilöstöjohtajan ja pormestarin kanssa. Meidän ajatuksenamme on, että kohdennukset kuuluvat niille nimikkeille, jotka ovat jääneet palkkakehitys kuoppaan. Intrassa asiasta uutisoidaan , joten seuratkaa intraa ahkerasti.

Mikäli teillä nousee mieleen asioita/kysymyksiä niin olkaa meihin rohkeasti yhteydessä, me teemme, teidän jäsenten eteen töitä, jotta saatte oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua työnantajalta ja viihdymme kaikki kaupungilla töissä.

Laitamme keväänaikana uuden infokirjeen tulemaan, kun meillä on kerrottavaa järjestelyerä neuvotteluista.

Hyvää kevään odotusta ja voimia tärkeään työhönne!

Pääluottamusmiehet Jaana Syrjänen ja Kai Suutari

Arvoisa Kunta päättäjä 23.11.2023 

Helsingin Kaupungin Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla toimivien Julkisten- ja Hyvinvointialojen Liiton (JHL:n) toimivien yhdistyksien kannanotto Helsingin Kaupungin talousarvio keskusteluun/esitykseen Helsingin Kaupunki vastaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestämisestä.  Kunnalla on mahdollisuus/oikeus/velvollisuus rahoittaa kuntalaisille tarjottavia palveluja, myös sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluja halutessaan.

Helsingin Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talousarvion valtion rahoituslaskelma on vuodelle 2024 oli jo yleiskatteelliseti alibudjetoitu. Lokakuun alussa rahoituslaskelmaa tarkasteltiin niin, että Hyvinvointialueindeksi laski Helsingin osalta vielä n.20M:lla eurolla.

Vuodelle 2024 kaupunki nostaa Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimitilavuokria 16M:lla eurolla (137M:aan euroon) ja laskuttaa aiheperusteista palvelusta n. 40M:lla eurolla.

 Toimiala tarvitsee tämän vuoksi 2026 loppuun kestävän muutosohjelman, jonka ensimmäinen vuosi on jo 2023. Muutosohjelman tavoite on sopeuttaa toimintaa/palveluja 100-200M:lla eurolla.

Helsingin Kaupungin JHL:n Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla toimivien yhdistyksien mielestä, on haastavaa nähdä, kuinka kaupungin strategiset tavoitteet onnistuisivat Helsingissä, esitetyillä toimialan talousarviolla? Toimialan talousarviolla on vaikutusta väistämättä palveluiden tuottamiseen, järjestämiseen ja saatavuuteen jatkossa. Palveluvelan aiheuttama palvelutarpeen kasvu sekä lainsäädännön muutoksien velvoitteet sekä mm. toimialan tarve vastata muiden lähihyvinvointialueiden henkilöstön palkkakilpailun omalla palkkakehitysohjelmalla on välttämätön, jo nyt olemassa olevan vakavan henkilöstön saatavuus- ja pitovaikeuden korjaamiseksi sekä henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Toimialan henkilöstöä tulee käsitellä yhdenvertaisesti kaupungin muun henkilöstön kanssa. Edellytämme Helsingin Kaupungin työnantajana, toteuttavan/mahdollistavan hyvän henkilöstöpolitiikan ja vetovoimaisen työnantaja maineensa kehittämisen edelleen, varmistaen oikeudenmukaisen kohtelun toimialan henkilöstölle kaupungin työntekijöinä mm palkitsemisissa ja työhyvinvointia edistävissä eduissa esim. henkilökuntakerhot ja kulttuuri- ja liikuntaedulla.

 Helsingin Kaupungin JHL:n Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla toimivien yhdistyksien mielestä, Helsingillä on myös varaa varmistaa ja rahoittaa osaltaan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu sekä taata kuntalaisille samat laadukkaat palvelut kun aiemminkin. Esim. on ennustettu kaupungin v.2023 talouden ylijäämä on lähes 500M€.  

 Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla toimivien Julkisten- ja hyvinvointialojen liiton JHL:n yhdistyksien puolesta

Pääluottamusmiehet       

Kai Suutari

Jaana Syrjänen

Ari Uusimäki

 

Pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet kaudelle 2024-2027

Luottamusmiehet 1.1.2024-31.12.2027 DigiHelsinki Oy, Kaupunkiympäristön toimiala, Keskushallinto Talpa,
Pelastuslaitos, Sotepe hallinto, Työterveys Helsinki, Seure oy

DigiHelsinki Oy

Lm Pekka Karppinen
050 3809 851
pekka.karppinen(at)hel.fi


vara lm Petsku Tanskanen
045 - 1051869
petsku.tanskanen(at)gmail.com

 

Kaupunkiympäristön toimiala
Hatu
Lm Jaana Mod 
09 310 26224
jaana.mod@hel.fi

 

Palu
(ei pysäköintivalvonta): 
Lm Miika Korpisalo
miika.korpisalo@hel.fi

vara lm Antti Nerg
antti.nerg@hel.fi

 

Palu
pysäköintivalvonta: 
Lm Kaisa Liljanto
kirsi.liljanto@hel.fi

 

Rya
Lm Kristian Högnäs
kristian.hognas@hel.fi

vara lm Kai Turpeinen
kai.turpeinen@hel.fi

 

Keskushallinto:

Kanslia:
LmTuula Metsäketo-Korkalainen 
Talpa: 
Lm Carita Bardakci
040 3340 233
carita.bardakci(at)hel.fi

Työterveys Helsinki
Lm Miina Salo
miina.salo(at)hel.fi

Sotepe, pelastuslaitos:
vara lm Timo Korhonen
timo.korhonen@hel.fi

Sotepe, hallinto
vara lm Wictor Wickström
wictor.wickstrom@hel.fi

Seure Henkilöstöpalvelut OY
hallintohenkilöstön luottamusmies
Lm Siru Mykkänen
0440879993
siruanna.mykkanen(at)seure.fi

vara lm Hanna Hertell
hanna.hertell(at)seure.fi