Yhteistoiminnan osapuolet

(lähde JHL)

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja henkilöstö. Sitä toteutetaan työnantajan ja henkilöstön välillä välittömänä ja edustuksellisena yhteistoimintana.

Välitön yhteistoiminta

...toteutuu työpaikan esimiesten ja henkilöstön välillä käsiteltäessä työhön ja työyhteisön toimintaan liittyviä asioita. Tätä varten työpaikalla järjestetään yhteisiä kokouksia ja palavereita. Välitön yhteistoiminta on myös osa päivittäistä työn tekemistä, sen johtamista ja hyvää esimiestyötä.

Edustuksellista yhteistoimintaa

...varten yrityksissä ja yhteisöissä voidaan valita yhteistoimintaelin, johon henkilöstö valitsee omat edustajansa. Henkilöstön edustajia ovat yleensä luottamusmies, työsuojeluvaltuuttu tai muu henkilöstön nimeämä edustaja.

Yhteistoimintaelin ja työsuojelutoimikunta voidaan yhdistää

...jolloun sama elin käsittelee yt-lain mukaiset sekä työsuojelun valvontalain että työsuojelusopimusten määräämät asiat. Yhdistetyssä toimielimessä henkilöstöä edustavat sekä luottamusmiehet että työsuojeluvaltuutetut.