Yhteistoiminta

Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta ja parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työtä ja työpaikkaa koskevaan päätöksentekoon. 

Yhteistoimintalakien ja sopimusten avulla halutaan kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaa ja työoloja.

Yhteistoiminnalla edistetään hyvää työilmapiiriä, kehittämistyötä ja erilaisten muutosten onnistunutta toteuttamista. Parhaiten yhteistoiminnan tavoitteet saavutetaan jatkuvan neuvottelumenettelyn avulla.Yhteistoiminta on osa johtamista.

Tiedottaminen on tärkeä ja oleellinen osa yhteistoiminnan toteutumista sekä ennen että jälkeen yhteistoimintamenettelyn. Hyvä yhteistoiminta nojaa jatkuvan tiedottamisen, toimintaperiaatteiden yhteisen suunnittelun ja neuvottelujen periaatteelle.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta säädetään eri sektoreilla joko yhteistoimintalaissa tai keskusjärjestöjen ja alakohtaisissa sopimuksissa.