Opiskelija liity jäseneksi

Opiskelijatoiminta

JHL on aktiivinen ja vaikuttava ammattiliitto myös opiskelijajäsenille.

JHL:n jäsenistä löytyy mm. lähihoitajia, sosionomeja, yhteisöpedagogeja, sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajia. Joukossamme on opiskelijajäseniä sekä toisella että korkeakouluasteella.

JHL:n opiskelijajäsen on liitossa hyvässä asemassa, sillä opiskelijajäsenillä on lähes kaikki samat oikeudet, kuin varsinaisilla maksavillakin jäsenillä. Opiskelijajäsenet voivat esimerkiksi asettua ehdolle ja äänestää liiton vaaleissa sekä osallistua liiton tarjoamille kursseille ja koulutuksiin. JHL:ssa opiskelijoiden ääni kuuluu ja sitä kuullaan!

Liitto järjestää opiskelijajäsenille erityistä toimintaa ympäri vuoden. JHL on ollut mukana mm. korkea-asteen opiskelijoiden GOOM –risteilyllä jo usean vuoden ajan ja tarjonnut jäsenille mahdollisuuden osallistua vuoden hauskimmalle reissulle. Lisäksi JHL on mukana Ammattiin Opiskelevat SAKKI ry:n toiminnassa, joka näkyy yhteistyönä mm. oppilaitosvierailujen ja SAKKI –risteilyn kautta. Tulevia tapahtumia kannattaa laittaa jo kalenteriin, jottet missaa mitään! Valtakunnalliset nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat löydät täältä.

Opiskelijajäseniä liitossa edustaa opiskelijoiden oma yhdistys, Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat ry 850. Opiskelijayhdistyksen toimintaa pyörittää kahden vuoden välein valittava hallitus, joka laittaa yhdistyksen noin 8 000 jäsenen etujen ajajana opiskelijoiden rullia rullaamaan. Kokoonpano kampanjoi, karkeloi ja kokoustaa sopivassa suhteessa!

JHL opiskelijat ottaa kantaa, oli puhe sitten koulunpenkin kovuudesta ja sieltä töihin hyppäämisestä, työelämän pelisäännöistä, tai ylipäänsä opiskelijoiden ja nuorten asemasta muuttuvassa globaalissa Suomessa.

Tutustu JHL:n opiskelijayhdistyksen nettisivuihin.