Yhdistyksen historia

YHDISTYS 872:N HISTORIAA
Hallinnon, tietotyön ja tukipalvelujen ammattilaiset JHL ry 872 on perustettu 5.9.2018. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Massinen.
Yhdistys 872 muodostettiin kolmesta JHL-yhdistyksestä:
Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry 010,
Helsingin tietoammattilaiset JHL ry 217 ja
Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset JHL ry 240.

Näiden jäsenet siirtyivät 7.11.2018 uuden yhdistyksen jäseniksi.
Vuoden 2019 lopulla yhdistyksessä on 1428 jäsentä, joten olemme varteenotettava ammattialayhdistys.
Yhdistyksen toimialueena on Helsingin kaupunki ja konserniyhtiöt. Sen tarkoituksena on koota yhteen toimisto-, hallinto-, asiantuntija- ja tukipalveluissa työskentelevät ja yhdistyksen järjestämisalalle opiskelevat. Jäsenen on näin helpompi löytää oma JHL-yhdistyksensä.
Hallitus voi perustaa yhdistyksen toiminnan tueksi jaostoja. Perustavassa jäsenkokouksessa perustettiin kaksi jaostoa,Virkistys- ja kulttuurijaosto sekä Kaakan jaosto. Hallitus perusti vuoden 2019 alkupuolella teknisen ammattialan jaoston.
Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteiden ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi heidän ammatillisten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etujensa ja oikeuksiensa edistämiseksi ja laajentamiseksi sekä heidän yhteiskunnallisten valmiuksiensa parantamiseksi.
Yhdistyksemme kuuluu Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n.