JHL työttömyyskassa

Hyvä JHL työttömyyskassan jäsen

https://tyottomyyskassa.jhl.fi/estyiko-tyontekosi-koronaviruksen-takia/


Irtisanomisten ja lomautusten määrät kasvavat näin epidemian ja talouden hidastumisen aiheuttamana poikkeuksellisena aikana. JHL työttömyyskassa varautuu parhaansa mukaan turvaamaan jäsentensä toimeentulon. Jäsenten ohjeistaminen on tärkeä osa tätä varautumista. Mikäli irtisanominen tai lomautus kohtaa sinua, voit itse vaikuttaa hakemuksesi mahdollisimman nopeaan käsittelyyn ja taloutesi turvaamiseen täyttämällä hakemuksesi huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota tarvittavien hakemuksen liitteiden toimittamiseen. Päivitämme sivuillemme ajankohtaista tietoa päivärahan hakemiseen liittyen, joten seuraathan myös nettisivujamme.

Pasi Koskinen
kassanjohtaja.

https://tyottomyyskassa.jhl.fi/portal/fi/

Ansiopäivärahan hakuohje työttömälle

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) henkilökohtaisesti työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.


1.Tutustu huolellisesti päivärahahakemuksen täyttöohjeisiin ja hanki tarvittavat liitteet


Löydät ensimmäisen päivärahahakemuksen sähköisestä palvelustamme eWertti Nettikassasta, jossa voit myös täyttää sen ja lähettää hakemuksen liitteineen työttömyyskassaan.
Hakemuksia saa myös työ- ja elinkeinotoimistosta.

Tutustu hakemuksen täyttöohjeisiin ja hanki seuraavat liitteet:

Liitä mukaan palkkatodistus työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikolta. Jos sinulla ei ole yhtään työviikkoa 29.12.2013 jälkeisellä ajalla, tulee palkkatodistus esittää 34 kalenteriviikolta.Todistuksessa pitää olla eriteltynä kaikki ajanjaksolle kohdistuvat veronalaiset tulot (myös esim. lomarahat ja lomakorvaukset).Viimeisen palkkakauden ja työttömyyden alkamisen välissä saa olla enintään 30 päivää.

  • Jos olet työttömänä ja saanut päivärahaa edeltävän 26 viikon sisällä, palkkatodistus tulisi kuitenkin olla työttömyyden jälkeiseltä ajalta uuden työttömyyden alkuun asti.
  • Jos 26 viikon jaksoon sisältyy palkattomia poissaoloja tai alennettuna maksettua palkkaa, tulisi palkkatodistuksen olla vastaavasti tätä aikaa pidemmältä ajalta.
  • Palkkatodistus kannattaa pyytää palkanlaskijalta, jotta se tulee heti oikealta ajalta eikä erillistä lisäselvitystä tarvita. Palkkatodistuksesta kassa saa samalla palkanlaskijan yhteystiedot siltä varalta, että palkkatietoihin tarvitaan vielä täydennystä.

Liitä hakemukseen mukaan muut tarpeelliset liitteet

  • Kopio irtisanomisilmoituksesta, jos sinut on irtisanottu.
  • Kopio päätöksestä, jos saat muuta sosiaalietuutta, esim. lasten kotihoidontukea.
  • Kopio viimeisimmästä vahvistetusta verotuksesta, jos harjoitat sivutoimista yritystoimintaa tai olet maa- tai metsätilan omistaja.
  • Palkkalaskelma hakujaksolle kohdistuvista tuloista sekä kopio työsopimuksestasi, jos teet esim. osa-aikatyötä.

HUOM.!
Hakemuksen käsittely nopeampaa ja päiväraha nopeammin tilillä, kun toimitat hakemuksen oikein täytettynä ja liität mukaan tarvittavat liitteet ilman erillistä pyyntöä.
Työttömyyskassa saa jäsentensä verotustiedot suoraan verottajalta.Voit toimittaa halutessasi kassalle muutosverokortin etuutta varten, jos haluat muuttaa suorasiirtona tulleita verotietoja.

2. Ensimmäisen päivärahahakemuksen lähettäminen


Löydät ensimmäisen päivärahahakemuksen sähköisestä palvelustamme eWertti Nettikassasta, jossa voit myös täyttää sen ja lähettää hakemuksen liitteineen työttömyyskassaan.

Päivärahaa voidaan maksaa vasta omavastuuajan jälkeen, eli kun olet ollut työttömänä työnhakijana yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. 

Lähetä ensimmäinen hakemus aikaisintaan omavastuuajan jälkeisenä sunnuntaina. Työttömyyspäivärahaa haetaan aina takautuvasti.
Huomioithan, että työttömyyspäivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta päivärahaa haetaan maksettavaksi.

3. Jatkohakemuksen lähettäminen


Jatkossa päivärahaa haetaan neljän kalenteriviikon (maanantaista sunnuntaihin) tai kalenterikuukauden (ensimmäisestä viimeiseen päivään) jaksoissa.

Voit lähettää kokonaan jatkohakemuksen eEmeli Puhelinkassan tai eWertti Nettikassan kautta. Käytä palvelussa ei muutettavaa jatkohakemusta ollessasi kokonaan työtön, lomautettu, koulutuksess a, niin rahat ovat tililläsi muutamassa päivässä.

Postitse lähetetyt jatkohakemukset ovat maksussa noin viikon kuluttua.

Jos sinulla on hakujakson aikana työpäiviä tai tietosi ovat muuttuneet, tee tällöin eWertti Nettikassassa muutettava jatkohakemus, jossa ilmoitat työtunnit.
Muista liittää mukaan palkkalaskelma tehdyistä työtunneista

4. Päivärahahakemusten käsittely


Käsittelemme kaikki työttömyyskassaan tulleet hakemukset saapumisjärjestyksessä. Näin ollen työttömyyskassassa olevien hakemusten määrä vaikuttaa hakemusten käsittelyaikaan.

Syytä huoleen ei ole, vaikka työttömyyskassa ei olisikaan sinuun yhteydessä hakemuksesi lähettämisen jälkeen. Työttömyyskassa pyytää sinulta vain tarvittaessa lisäselvityksiä.

Kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, lähetämme sinulle postitse päätöksen päivärahan määrästä ja omavastuuajasta.

Voit lähettää työttömyyspäivärahan seuraavan hakemuksen joko neljältä kalenteriviikolta päättyen sunnuntaihin tai kalenterikuukaudelta, vaikka et olisi vielä saanut päivärahaa tai päätöstä.

Jatkohakemuksen tehnyt saa maksuilmoituksen, jossa kerrotaan, miltä ajanjaksolta etuus on maksettu ja kuinka paljon sitä on maksettu.

Voit varmistaa hakemuksesi saapumisen työttömyyskassaan eEmeli Puhelinkassasta tai eWertti Nettikassasta kaikkina vuorokauden aikoina. Sieltä saat myös vaivattomasti tietoa esimerkiksi hakemuksesi käsittelyvaiheesta ja maksupäivistä.