Turvaa työttömyyden varalta

Liittyessäsi JHL:n lisäksi myös Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi, olet oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, mikäli työssäoloehdot täyttyvät

Liittyessäsi JHL:n lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan jäseneksi, sinulla on mahdollisuus saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja vuorottelukorvausta.

Ansiopäivärahan suuruus on sidottu tuloihin. Useimmiten päiväraha on noin 50 – 70 prosenttia palkasta.  Ansiopäivärahaan, niin kuin muihinkin työttömyysetuuksiin kuuluu lapsikorotus, jonka suuruus riippuu lasten määrästä. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassan sivuilta löydät toimintaohjeet, miten menettelet jos joudut työttömäksi.

Kassa tarjoaa ajanmukaiset palvelut myös vuorottelukorvauksen suhteen.