Kaakan yleisohjeistus

VAPAA-AJANPAIKAN YLEISOHJEISTUS

PÄÄRAKENNUS JA PIHA-ALUE

 • Päärakennuksen käyttö on sallittu vain vuokraajalle. Vuokraaja vastaa vieraittensa aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.
 • Sisätilojen siisteydestä huolehtiminen kuuluu päärakennuksen vuokraajalle.
 • Sähkölämmittimien ja takkojen käytössä on oltava varovainen ja noudatettava huolellisuutta.
 • Tupakointi on kielletty päärakennuksessa olevilla terasseilla ja sisätiloissa.
 • Vanhempien tulee valvoa nuorisonsa käytöstä ja tilojen käytön asiallisuutta.
 • Alueella oleskelu on sallittu (päärakennuksen vuokraajalle) yhdistyksen jäsenille perheineen vain silloin, kun varsinainen jäsen on paikalla, jolla on voimassa oleva JHL ry:n jäsenkortti. Tarvittaessa jäsenyys tarkistetaan yhdistyksen jäsenrekisteristä.
 • Grillikota on kaikkien alueella olevien jäsenten käytössä.
 • P-ALUEEN JÄLKEEN ALUEELLE JOHTAVAN TIEN KETTINKIESTE TULEE OLLA AINA SULJETTUNA!              

SAUNA

 • Saunan käyttö on ensisijaisesti päärakennuksen vuokraajan käytössä, jos alueella on matkailuajoneuvolla olevia, niin saunavuorot tulee sopia yhdessä kaikkien kanssa.
 • Väkevien saunajuomien (> 6%) vienti saunatiloihin on kielletty.
 • Tupakointi on kielletty sisätiloissa sekä terassilla.
 • Jäsen vastaa vieraittensa aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.
 • Sisätilojen siisteydestä huolehtiminen kuuluu tilojen käyttäjälle, takkahuone ja saunatilat tulee siivota varauksen päättyessä.
 • Roskia, pulloja sekä tölkkejä EI SAA JÄTTÄÄ SAUNARAKENNUKSEEN, ne on itse vietävä pois
 • Ranta ja laituri ovat kaikkien käytössä saunavuoroista riippumatta.
 • SAUNAN JA TAKKAHUONEEN OVET TULEE LUKITA KÄYTÖN JÄLKEEN!
 • Saunan takassa saa polttaa vain puuta ja tuhkat siivottava pois lähtiessä.
  Foliopaperit on laitettava roskiin.

MATKAILUAJONEUVOT ja leiriytyminen

 • Alueella on varattu kaksi paikkaa matkailuajoneuvoille, yksi paikka per matkailuajoneuvo, muualle leiriytyminen on kielletty.
 • Matkailuajoneuvopaikan vuokrannut jäsen vastaa vieraittensa aiheuttamista vahingoista tai häiriöistä.
 • Matkailuajoneuvojen pitäminen ja leiriytyminen alueella tapahtuu omalla vastuulla. Vahingon aiheuttajan tulee korvata aiheutetut vahingot.
 • Turvaväli ajoneuvosta tai sen katoksesta toiseen ajoneuvoon tai katokseen on vähintään 4 metriä. Turvavälejä ei saa tarpeettomasti leventää.
 • Matkailuajoneuvon tulee olla rekisterissä ja katsastettu, sähkö- ja kaasulaitteiden tulee olla määräysten mukaisessa kunnossa.
 • Liitosjohtojen tulee olla määräysten mukaisia. Jatkokset tulee sijoittaa ajoneuvon alle tai 1,7 metrin korkeuteen. Käyttöteho tulee rajoittaa vanhoilla sähköpisteillä 1100 W, (10 A sulake, yhteisteho 2200 W) ja uusilla sähköpisteillä (16 A sulake) 3000 W. Sulakkeita ei saa vaihtaa suuremmiksi.
 • Telttailu on jäsenillemme myös mahdollista sille tarkoitetulla alueella. Kysy paikasta ja ajankohdasta Kaakan jaosvastaavalta, joka myös ensin informoi päärakennuksen vuokraajaa.  Etukäteen ehdottomasti ilmoitettava, jolloin on myös mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen ja käymälän käyttöön. Ovet ovat muutoin lukittuina.

Ohjeiden rikkomisesta voi seurata alueella oleskelukielto, joka on toistaiseksi voimassa oleva. Asiasta päättää Hallinnon, tietotyön ja tukipalvelujen ammattilaiset JHL ry:n hallitus.

Hallinnon, tietotyön ja tukipalvelujen ammattilaiset JHL ry:n hallituksen päätöksellä voidaan antaa oleskelulupa uudelleen alueelle.

Ohjeiden vakavasta rikkomisesta voi joutua korvausvelvollisuuteen Suomen lakien mukaan ja rikkomukset ilmoitetaan poliisille.

Ohjeistukset tulevat voimaan 27.11.2018 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. 


Yhdistyksen hallitus