Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Kannanotto Helsingin kaupungin palkitsemiseen

JHLHelsinki

Helsingin kaupunki haluaa strategian mukaisesti olla henkilöstöstään huolehtiva ja vetovoimainen työnantaja. JHL on osaltaan pyrkinyt keskusteluissa työnantajan kanssa esittämään erilaisia vaihtoehtoja palkitsemisen osalta. Tulospalkkio toimi hyvin noin 10 vuotta sitten, kun työntekijät olivat mukana tekemässä mittareita ja järjestelmä oli esihenkilöille johtamisen väline. JHL:n mielestä tulospalkkio on olemassaolonsa aikana toiminut henkilöstölle tasapuolisena palkitsemisen muotona lukuun ottamatta viimeisiä vuosia, jotka ovat tuottaneet vain mielipahaa, koska käytännössä on mahdotonta tehdä kaupunkitasoisia menosäästöjä alibudjetoinnista johtuen, jolloin se ei toimi aitona johtamisen välineenä. Helsingin kaupunki potee useilla aloilla työvoimapulaa, joten olisi perusteltua saada yhdessä tupa toimimaan.

JHL on esittänyt henkilöstörahaston käyttöönoton selvittämistä palkitsemisen rahoituspohjan ratkaisemiseksi. Saksasta on saatu hyvää palautetta tämänkaltaisesta mallista. Palkitsemista voidaan laventaa ja kehittää, jos sille osoitetaan riittävä rahoitus. Tähän tarvitaan yhteinen tahtotila. Kertapalkitseminen lisääminen ei ole yhdenvertainen palkitsemisen muoto. Palkitsemisen kokonaisuuteen tehtävät muutokset eivät ole parannus vaan heikennys.

Helsingin kaupungin työnantajana pitää tehdä päätöksiä, jotka konkreettisesti edistävät työntekijöiden pysymistä ja osoittaa olevansa vetovoimainen työnantaja. Laadukkaat kuntapalvelut ja kasvava kaupunki tarvitsevat tekijänsä. Vakavaraisen kaupungin tulisi panostaa enemmän henkilöstön hyvinvointiin. Tässä ajassa tämä olisi erittäin perusteltua ja tärkeää.

Esitämme henkilöstölle kertakorvausta koronasta johtuvasta venymisestä, vastuunkannosta ja esimerkillisestä toiminnasta.

Helsingissä ystävänpäivänä 2022
Hallituksen puolesta,
Stefan Loman
puheenjohtaja
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

Stefan Loman puheenjohtaja Helsingin yhteisjärjestö JHL ry