Ketjutettu edunvalvonta

JHL:n edunvalvonnan ketju koostuu vahvoista, toinen toistaan tukevista ja katkeamattomista lenkeistä paikallistasolta liiton keskustoimistoon asti.

Järjestäytyneen työntekijän ammattiliitto hoitaa edunvalvonta-asioita, jotka koskevat palkkaehtoja ynna muita vastaavia ehtoja ja muita työehtosopimuksessa määrättyjä oikeuksia. Työsuojeluviranomainen puolestaan valvoo työsuojelusäännösten
noudattamista.

Työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä ja ongelmatilanteita kannattaa lähteä selvittelemään ihan ensimmäiseksi työpaikkatasolla.

Pääluottamusmies ja luottamusmies löytyvät läheltä. Luottamusmies toimii liiton jäsenten
edusmiehenä työpaikalla, ja hänen asemansa perustuu yhteistoimintalakiin ja luottamusmiessopimuksiin. Työpaikkatason edunvalvontaa toteutetaan myös paikallisessa yhteistoiminnassa.

Työsuojeluun, vaaratilanteisiin ja turvalliseen työskentelyyn liittyviin kysymyksiin oikeat vastaukset saa parhaiten tarttumalla hihasta omaa työsuojeluvaltuutettua.

Työpaikoilla liiton aktiivit ovat asioihin perehtyneitä tietopankkeja, jotka tilanteessa kuin tilanteessa ovat vahvimmin kartalla siitä, mitä paikallisesti on meneillään ja miten pulmallisia tilanteita on paras lähteä ratkomaan.

Edunvalvonnan ketjun seuraavana lenkkinä ovat JHL:n aluetoimistot. Niihin voi ottaa yhteyttä, mikäli työpaikalla ei ole nimettyä luottamushenkilöä.

Myös luottamusmiehet kääntyvät ensisijaisesti aluetoimistojen puoleen tarvitessaan
tukea tai vastauksia kiperimpiin kysymyksiin.

Joskus saattaa tulla eteen tilanne, johon ei ratkaisua löydy paikallisesti tai aluetoimistotasolta. Tuolloin neuvoja ja tulkinta-apua saa myös liiton
keskustoimistosta.

Näissä tapauksissa kannattaa olla yhteyksissä suoraan JHL:n edunvalvonnan palvelunumeroon 010 7703 311, josta neuvoja on saatavilla arkipäivisin klo 9-15 (kesällä klo 9-12).

Edunvalvontalinjalla opastetaan myös työsuhteisiin liittyvien oikeusaputapausten menettelyistä.

Myös JHL:n verkkosivut www.jhl.fitarjoavat paljon ajantasaista edunvalvonta-, työsuojelu ja yhteistoimintatietoa. Ja aktiiveillehan on käytettävissään oma osio, johon kirjautumalla löytyy hyviä eväitä esimerkiksi luottamusmiestoimintaan.

Luottamusmiestä tarvitaan

  • valvomaan sopimusten ja lakien noudattamista työpaikalla
  • auttamaan kysymyksissä, jotka liittyvät työsuhteeseen
  • neuvottelemaan työnantajan kanssa
  • tekemään yhteistyötä muiden henkilöstön edustajien kanssa
  • JHL:n edustajaksi ja yhteyshenkilöksi työpaikalle