Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala valmistelee kolmivuotista ”talouden muutosohjelmaa”.

18.8.2023

Muutosohjelman perusteita ja etenemisaikataulua käsiteltiin 19.6.2023 Toimialan henkilöstötoimikunnassa. Muutosohjelmalla tullaan kattamaan talouden ennustettu alijäämä kolmen vuoden sisällä.

Talouden muutosohjelman tavoitteena on laadukkaiden palveluiden turvaaminen helsinkiläisille.

Muutosohjelmaa valmistellaan ja se etenee syksyn aikana. Muutosohjelma ja sen eteneminen sekä erityisesti sen henkilöstöön vaikuttavat kohdat käsitellään toimialan henkilöstötoimikunnassa ja palvelukokonaisuuksien ja hallinnon henkilöstötoimikunnissa.

Muutosohjelmauutosohjelmasta tullaan viestimään mm. ohjelman intrasivun kautta.

Infoa asiasta löytyy: SOTE Intra/palvelut ja tuki/Kehittamisen-palvelut/Muutosohjelma. Jos linkki ei aukea.

https://helsinginkaupunki.sharepoint.com/sites/Sotepe-Kehittamisen-palvelut/SitePages/Talouden-muutosohjelma.aspx  

Muutosohjelmaa on käsitelty 19.6. Sotepe henkilöstötoimikunnassa. Muutosohjelmaa käsitellään laajennetussa johdon työpajassa 21.6., Sotepe lautakunnan iltakoulussa 15.8. Sotepe lautakunta hyväksyy muutosohjelman syyskuussa. Muutosohjelmaa edistetään parhaillaan toimialalla nopealla aikataululla.

Toimialajohtaja kertoi, että henkilöstöä tullaan osallistamaan mm. keräämällä heiltä ehdotuksia ja ideoita muutosohjelmaan.

 Kai Suutari

 Helsingin Kaupunki/ Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Pääluottamusmies

Julkisten- ja Hyvinvointialojen Liitto JHL